Reklama
tuplex
A A A

ŚCIANY Z CEGŁY

Aby murom wykonanym z cegły nadać lepszy wygląd, stosuje się często okładanie ścian zewnętrznych ce­głami specjalnymi tzw. licówkami, klinkierem lub peł­nymi cegłami (np. wapienno-piaskowymi). Cegły licówki mają kolor wypalanej ceramiki, a cegły wapien­no-piaskowe są w odcieniu żółtoszarym. Mur nie otyn­kowany powinno się malować bezbarwną farbą silikatową, która zapobiega wsiąkaniu wody w mur i zmniej­sza możliwość zanieczyszczenia ściany. Również far­ba lateksowa wygląda bardzo efektownie na takim murze, ponieważ chroni go i ujednolica kolorystycznie (zwłaszcza przy licówkach o różnych odcieniach). Ce­gły wapienno-cementowe i licówki mogą być użyte jako normalny materiał konstrukcyjny ściany od strony elewacji (licówka konstrukcyjna) lub też jako licówka dekoracyjna (ciężar okładziny dźwiga pokrywany nią mur). Wykonanie licówki dekoracyjnej możliwe jest na gotowym, wyschniętym murze. Murowanie licówki odbywa się początkowo na puste spoiny, które następnie wypełnia się zaprawą o właściwym składzie i określonej ziarnistości (różnorodnej). Ziarna o śred­nicy do 2 mm łącznie z cementem powinny stanowić w zaprawie 30-50%. Zaprawy zawierają spoiwo z mie­szaniny cementu i wypełniacza w stosunku 1:4. W celu większego upowszechnienia licówki konstruk­cyjnej trzeba wprowadzić produkcję cegieł połówko­wych w szerokim asortymencie (przy zachowaniu standardowych wymiarów) i różnych odcieniach kolo­rystycznych.