A A A

Słupy

Slupy typu S-1 1 S-2. Słupy tego typu przeznaczone są w zasadzie dla typowych segmentów rozbieralnych szop. Zaprojektowano je jako słupy skrajne S-1 i słupy środ­kowe S-2. Słup sali gimnastyczne dla budynków szkolnych. Słupy tego typu są przeznaczone dla wznoszenia sal gimnastycznych metodą uprzemysłowioną — jako kon­strukcja nośna w ścianach zewnętrznych w układzie podłużnym. W konstrukcji ściany zewnętrznej słupy występują z nadpro-żami i powinny być z nimi połączone przez spawanie blach osadzonych na słupach i nadprożach. Słupy hal SFF-1 do SFF-8. Słupy te są przewidziane w halach przemysłowych parterowych o wysokości 6,00 i 7,20 m, jedno- i wielonawowych o siatce 18,0x 6,0 m z transportem podwieszonym lub bez transportu oraz o siatce 18,0 x 12,0 m bez trans­portu. Słupy ustawia się w stopach fundamentowych (szklankach) na podlewce z zaprawy cementowej grubości ok. 5 cm. Slupy dla wiejskich domów towarowych. Mają one zastosowanie w jednopiętrowych domach towarowych z podpiwniczeniem i bez podpiwniczenia. Słup może być zastosowany również w innych budynkach pod warunkiem nieprze-kroczenia dopuszczalnej nośności oraz zacho­wania stateczności. Słup zaopatrzony jest we wsporniki oparcia dźwigów. Występuje w budynku jako słup środkowy i skrajny: słup S-l w budynkach z podpiwnicze­niem, słup S-2 w budynkach bez podpiw­niczenia.