A A A

ŚMIETNIKI

Odpadki - zanim zostaną wywiezione - składuje się w pojemnikach. Już w fazie projektowania należy pamię­tać o znalezieniu dla nich odpowiedniego miejsca, np. we wnęce garażu lub w załamaniu ogrodzenia, blisko wyjścia z domu i na zewnątrz działki przy ulicy. W rejo­nach, gdzie nie ma zorganizowanego wywozu, śmieci są palone, a resztki zagospodarowywane jako nawóz (kompost). Spalanie odpadków może odbywać się w kotłowni lub w piwnicy. Jeżeli w domku jest centralne ogrzewanie na gaz lub płynne paliwo, to resztki można wykorzystywać jako kompost w tylnej części ogródka. Część odpadków może być likwidowana dzięki za­instalowaniu w kuchni kruszarki. Różne warianty sytuowania i kształtowania murków w celu umieszczenia w nich śmietników przedstawione są w ostatnim rozdziale „Przykłady rozwiązań archi­tektonicznych domków jednorodzinnych".