Reklama
maskownice karniszy
A A A

Szklane ściany

Przy większych otworach, których nie można wypełnić produkowanymi oknami, mówimy o szklanych ścia­nach. Przeważnie jest to szklana ściana pokoju dziennego, która sięga aż do podłogi i bez żadnego podziału biegnie przez całą długość ściany zewnętrznej. W szklaną ścianę mogą być wmontowane produkowane seryjnie okna i np. drzwi balkonowe, a potem całość jest uzupełniana indywidualnie wypro­dukowanymi elementami szklanymi. Zastosowanie dużych tafli szklanych lub szklanych ścian innego rodzaju może nadać elewacji specyficzny charakter. Stosując takie ściany należy więc wziąć pod uwagę tzw. efekt szklarniowy powstający przeważnie latem, gdy wnętrze oszklone znacznie się nagrzewa (szcze­gólnie chodzi tu o południową i zachodnią elewację). Nie można więc zapomnieć o zastosowaniu aluminio­wych zwijanych rolet. W miesiącach zimowych po­wierzchnia szklanych ścian (jeżeli jest to np. szklana ściana jednego pokoju) powoduje duże straty ciepła w pomieszczeniach. Tak więc, choć zastosowanie szkla­nych ścian jest ładne i modne, należałoby bardzo ostrożnie decydować się na ich zastosowanie w większej skali. Specyficzną formą szklanych ścian są ściany wykona­ne z drobnych kształtek szklanych. Nie mogą one być używane do wietrzenia pomieszczeń. Nazywamy je ścianami luksferowymi. Aktualnie więc na potrzeby budownictwa jednorodzin­nego stosuje się ściany z kształtek szklanych produ­kowanych w kilku wymiarach i w kilku kolorach. Luksfery są bardzo wdzięcznym materiałem konstruk­cyjnym stosowanym na ściany zewnętrzne i we­wnętrzne (wymiary 150x150x50 i 200x200x50 mm) w pasach pionowych i poziomych, jak też jako całe ścia­ny. Nadają się idealnie do oświetlenia przedpokoju, hallu, klatki schodowej od strony ulicy i sąsiednich działek (jeżeli nie ma zezwolenia na normalne okno). Mogą być również stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych jako ściany. Jeżeli stosować się będzie kolor żółty lub pomarańczowy, to wnętrze nawet w pochmurne dni wygląda ciepło i słonecznie. Przy więk­szych powierzchniach przeszklonych ściany z luksfe­rów należy wzmocnić prętami ze stali zbrojeniowej oraz umieścić w nich wywietrzniki. Ściany luksferowe charakteryzują się również odpowiednim współczynni­kiem przenikania ciepła. Do oświetlenia piwnicy używa się jednowarstwowo kształtek szklanych stropowych. Na zewnątrz i we­wnątrz ciekawie wyglądają przede wszystkim drążone kształtki jedno- lub wielokolorowe. Stosowane są również ściany z innych kształtek o różnych wymia­rach. Kształtki te charakteryzują się ciekawą strukturą pionową i można z nich stworzyć ciekawą architekto­nicznie ścianę we wnętrzu domku jednorodzinnego. Ściana z luksferów powinna być jednolita kolorystycz­nie. Nie poleca się łączenia kilku kolorów szklanych kształtek na jednej ścianie. Jednokolorowe kształtki można wkomponować w płaszczyznę ściany, stosując jedną lub dwie wielkości kształtek w określonym rytmie.