A A A

Tereny sportowe

Rozwój kultury fizycznej i sportu na wsi wiąże się ze zmianami: warunków pracy i potrzebami prawidłowego rozwoju młodzieży wiej­skiej. Wzrastająca popularność sportu wpływa na potrzebę planowania i budowy urządzeń i obiektów sportowych na obszarach wiejskich. Do obiektów tych należą boiska sportowe, pływalnie oraz sale do ćwiczeń i gier sportowych. Program urządzeń sportowych przewiduje we wsiach produkcyjnych boiska niestrzeżone do gier zespołowych, w ośrodkach gminnych boi- ska uzupełniające zestaw urządzeń sportowych szkolnych, szczególnie boisko do gier wielkich (piłka nożna), oraz w ośrodkach dużych gmin samodzielne urządzenia i obiekty sportowe z boiskiem do gier du­żych i bieżnią okólną, skoczniami i rzutniami na zakolach, widownią na ok. 800 4- 1500 miejsc oraz w miarę możliwości z pływalnią otwartą. Uzupełnieniem programu sportowego są obiekty towarzyszące: szatnie--rozbieralnie, przechowalnie sprzętu, umywalnie, urządzenia sanitarne. Sale do ćwiczeń i gier sportowych znajdują się najczęściej przy szkołach. W niektórych przypadkach projektuje się sale sportowe dla popularnych lokalnie dyscyplin sportowych w połączeniu z terenami sportowymi (Rys. 1. 58., 1. 59.). Program urządzeń sportowych zakłada, że korzysta z tych urządzeń ok. 5% ogółu ludności danego obszaru, na dwie zmiany. Lokalizacja te­renów sportowych w osiedlach wiejskich powinna wiązać się z zielenią urządzoną, działką szkolną lub terenami rekreacyjnymi.