A A A

Transport i składowanie kamienia i wyrobów kamiennych

Transport z kamieniołomu do miejsca przeznaczenia odbywać się może na mniejszych odległościach trakcją konną lub samochodową, a na większych dystansach — koleją lub, jeśli warunki pozwalają, wodą. Koszt przeładunków jest duży i dlatego należy go unikać. Na budowach i w składach transport poziomy kamienia odbywa się na dwuko­łowych taczkach lub wózkach kamieniarskich, zaś transport pionowy — za pomocą normalnych podnośników budowlanych. Elementy cienkie, jak płyty, powinny być przy przewożenia stawiane na kant. Składowanie surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów kamiennych fowinno odbywać się na specjalnych składowiskach pod gołym niebem, pod przykryciem lub w zamknięciu. Bloki o małej porowatości mogą być przechowywane również przez zimę pod gołym niebem. Porowate wapienie i piaskowce mogą pozostawać na wolnym po­wietrzu, gdy są już przeschnięte (po 2 do 3 miesięcy od chwili wydobycia). Marmury użylone powinny być przechowywane w szopach. Bloki należy ustawiać na podkładach z drewna lub kamieni, co ułatwia przewiew oraz zakładanie łańcuchów do transportu. Płyty stawia się na stałym podkładzie na kant, opierając je na stojakach. Materiał obro­biony należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i przechowywać pod dachem.