A A A

Urządzenia techniczne i instalacyjne

Ustalanie rodzaju i liczby różnych przedmiotów, które mają być ustawione w domku, odbywa się już przy pro­jektowaniu. Przy opracowywaniu projektu daje się mo­żliwość inwestorowi, aby wybrał dostępne na rynku instalacje sanitarne. Urządzenia sanitarne ciągle modernizowane i propo­nowane nabywcom są rzeczywiście na wysokim po­ziomie. Nowe typy baterii w łazience i kuchni w zna­czny sposób podwyższają komfort mieszkania. W WC najczęściej stosowane były dotychczas miski ustępowe ze zbiornikiem na wodę umieszczonym pod sufitem. Zbiornik na wodę przy suficie nie wygląda ładnie, zwłaszcza w łazience. Można więc to zmienić, instalu­jąc miskę ustępową o ładnym kształcie ze zbiornikiem umieszczonym tuż nad nią (dolnopłuk). Tworzy to ład­ną całość. Rozwiązanie to ma tylko jedną wadę - po­trzeba większej ilości wody niż do zbiornika położone­go wysoko. Łatwiejsze utrzymanie podłogi w porządku gwarantują tzw. misy wspornikowe (na podobnej zasadzie produ­kowane są w Czechosłowacji również bidety), które instaluje się 15 cm nad podłogą w tylnej ścianie. Jeżeli ściana nie jest dostatecznie gruba, wtedy misę mocuje się do ścianki działowej na prostej konstrukcji stalo­wej, która łączy się z konstrukcją podłogi. Do niektórych typów umywalek produkuje się słupki kryjące (nogi). Są z tego samego materiału co i umy­walka. Nadają się szczególnie do łazienki. Są produ­kowane w różnych kolorach. Przy projektowaniu zlewów kuchennych należy dać pierwszeństwo dwukomorowym, z blachy emaliowanej lub z żeliwa. Bardzo dobre są również ze stali nie­rdzewnej. Pod zlewami (zwłaszcza w domku jedno­rodzinnym w mieście) można zainstalować rozdrab-niacz odpadków (rozwiązanie często stosowane za granicą). Wanny powinny być projektowane tylko z obmurówką i okładziną. Podłogę pod wanną wolno stojącą trudno utrzymać w czystości. Dla bezpieczeństwa przy ko­rzystaniu z wanny, zwłaszcza dla ludzi starszych i dzieci, należy wokół wanny umieścić uchwyty, aby można było się przytrzymać. Jeżeli łazienka będzie wyłożona glazurą, to nad wanną trzeba wmontować kilka półeczek na potrzebne przybory toaletowe. Nad wanną czy umywalką powinna być bateria zasila­na ciepłą i zimną wodą. Wylewki są wspólne, umożli­wiające dobranie odpowiedniej temperatury wody. Niektóre typy baterii i pojedynczych wylewek są uzu­pełnione perlatorami, które w znacznym stopniu obni­żają zużycie wody i tłumią jej uderzenia o umywalkę czy wannę. Do pralek automatycznych i domowych zmywarek na­czyń trzeba w ich pobliżu zainstalować dopływ zimnej wody i przykręcić giętki przewód ciśnieniowy (jedna­kowe dla wyrobów krajowych i zagranicznych). Choć dla właściciela domku urządzenia te nie są łatwo dostępne w danej chwili, to jednak zawsze trzeba przygotować odpowiedni dopływ i zarezerwować miejsce na ich zainstalowanie. Ścieki z tych urządzeń spływają bezpośrednio: z pralki - do wanny, ze zmy­warki - do zlewu. Właściwsze jest oczywiście zainstalowanie odpływu wody i skierowanie jej przez syfon do przewodu kana­lizacji wewnętrznej w celu odizolowania zapachów. W łazienkach nie ma sensu budowanie wpustu w podło­dze, który zwykle po wyschnięciu syfonu staje się przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Podejścia kanalizacyjne z PCW muszą być szczelnie połączone i mieć dobrą izolację, aby woda nie przecie­kała przez podłogę czy strop.