A A A

UWZGLĘDNIENIE STRON ŚWIATA W PROJEKTOWANIU

Właściwe rozmieszczenie pomieszczeń w domku je­dnorodzinnym w stosunku do stron świata jest pod­stawowym warunkiem dobrego mieszkania. Tak więc ulica nie jest najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na rozmieszczenie pokoi. Małą wartość miałby pokój dzienny z oknem na ulicę lub tenże pokój z pię­knym widokiem - ale na północ. Pokoje z oknami na wschód nadają się najlepiej na sy­pialnie, ponieważ oświetlane są rannym (przedpołu­dniowym) słońcem. Ogólnie można stwierdzić, że nawet najprzytulniej urządzony pokój nie pełni dobrze swojej funkcji, jeżeli jest żle usytuowany względem stron świata. Znacze­nie nasłonecznienia wzrosło jeszcze bardziej w ostat­nich latach, kiedy to określono zwiększenie wymagań w stosunku do oświetlenia wnętrz - duże okna stały się powszechne w budownictwie jednorodzinnym. W projektowaniu domku jednorodzinnego lub przy wy­borze odpowiedniego projektu z katalogu trzeba uwzględnić konkretne uwarunkowania: położenie działki w stosunku do stron świata, a tym samym roz­mieszczenie wszystkich pomieszczeń w domu, położe­nie względem innych obiektów i ulicy. Dlatego przy wy­borze projektu w przypadku konkretnej działki budowlanej należy pokoje mieszkalne umieścić (szczegól­nie ich okna) po właściwej stronie. Nie zawsze jednak działka budowlana spełnia wszystkie warunki umożli­wiające właściwe rozmieszczenia poszczególnych po­mieszczeń (według załączonego idealnego schematu). Ńa przykład w domu z poddaszem użytkowym decydu­jącym czynnikiem wpływających na jego usytuowanie powino być to, czy ściana szczytowa będzie skierowa­na w stronę ulicy, czy też w stronę sąsiednich działek. Najlepszym rozwiązaniem (z punktu widzenia nasło­necznienia poszczególnych pomieszczeń domku je­dnorodzinnego) jest domek wolno stojący, następnie bliźniaczy i atrialny. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej formy budynku mo­żna osiągnąć lepsze nasłonecznienie niektórych po­mieszczeń. Natomiast przez zastosowanie loggii, pod­cieni, markiz, dachów ocieniających itp. można w razie potrzeby osłonić niektóre pomieszczenia skierowane np. bezpośrednio na południe (ma to szczególne zna­czenie na terenach nizinnych, gdzie długotrwałe ope­rowanie promieni słonecznych w ciągu dnia jest nie­wskazane). Nasłonecznienie pomieszczeń w domku jednorodzinnym można skorygować sadząc wokół nie­go wysoką zieleń.