A A A

Wady i badania wyrobów ceramicznych okładzinowych

Do najczęściej spotykanych wad płytek okładzinowych zalicza się niewłaściwe wymiary, spękania, wady szkliwa, niejednolitą barwę, brak mrozoodporności oraz niewłaściwą wytrzymałość na zginanie i nasiąkliwość. Wymagania i zakres badań płytek elewacyjnych są ujęte w PN-77/B-12033, płytek ściennych szkliwionych w PN-74/B-12031, płytek kamionkowych kwasoodpornych w PN-69/B-12035.