A A A

Wady i badania wyrobów sanitarnych

Wady wyrobów ceramicznych sanitar- nych dotyczą przeważnie cech szkliwa: koloru, wad w postaci wytopów, muszek, łysin, harysu itd. Również mogą występować uszkodzenia mechaniczne powstałe w procesie technologicznym lub podczas transportu gotowych wyrobów. Zakres i metody badań wyrobów ceramicznych sanitarnych podano w PN-72/B--12630.