Reklama
www.inconmake.pl/wystroj-wnetrz-warszawa/
A A A

Właściwości tworzyw azbestowo-cementowych

Tworzywa azbestowo-cementowe odznaczają się dużą wytrzymałością na ściskanie, wynoszącą dla wyrobów nieprasowanych 29,44-39,2 Mpa (3004-400 kG/cm2), a dla wyrobów prasowanych 494-58,8 MPa (5004-600 kG/cm2). Tworzywa te odznaczają się odpornością na działanie mrozu i ciepła w granicach do +300°C. Są one również niepalne, odporne na działanie suchych gazów, grzybów i bakterii oraz na działanie roztworów i substancji chemicznych, jak np. zasad, smół, asfaltów, benzyny, ropy naftowej, olejów i alkoholi. Szkodliwie natomiast na tworzywo azbestowo-cementowe działa woda destylowana, zwłaszcza ciepła, kwasy nieorganiczne, jak np. kwas siarkowy, azotowy, solny, fosforowy, kwasy organiczne, jak np. kwas octowy, winny, mlekowy itp. Szkodliwe jest również działanie soli amonowych, chlorków żelaza, cynku i wapnia oraz roztworów cukru.