A A A

Właściwości wyrobów ceramicznych

Wyroby ceglarskie (ceramika budowlana) mają czerep porowaty o nasiąkliwości wodnej od 6 do 24% i wytrzymałości mechanicznej na ściskanie od 3 MPa (30 kG/cm2) do 20 MPa (200 kG/cm2) zależnie od asortymentu i jego przeznaczenia. Powierzchnia wyrobów ceglarskich jest szorstka o kolorze przeważnie czerwonym. Charakteryzują się one dobrą izolacyjnością cieplną, odpornością na działanie czynników atmosferycz­nych i przyczepnością do wypraw i zapraw budowlanych. Odmienne cechy ma klinkier budowlany o większej wytrzymałości mechanicznej od 25 MPa (250 kG/cm2) do 35 MPa (350 kG/cm2) oraz niższej nasiąkliwości wodnej od 6 do 12%. Wyroby klinkierowe są bardziej spieczone i ich powierzchnia jest gładka, połyskliwa o kolorze przeważnie brunatnym. Wyroby ceramiki budowlanej są najkorzystniejszym po drewnie materiałem budo­wlanym pod względem uzyskiwanego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i innych. Wyroby ceramiczne okładzinowe są produkowane w następujących asortymentach: a. Płytki okładzinowe elewacyjne (zewnętrzne) nieszkliwione i szkliwione, które po- winny charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, szczególnie mrozu, dobrą samozmywalnością oraz przyczepnością do zaprawy. Wytrzymałość na zginanie powinna wynosić co najmniej 15 MPa (150 kG/cm2), zaś nasiąkliwość wodna od 8 do 10%. b. Płytki okładzinowe wewnętrzne, które są przeważnie szkliwione. Nie wymaga się odjnich mrozoodporności. Wytrzymałość na zginanie powinna wynosić nie mniej niż 10 MPa (100 kG/cm2). Stosowane szkliwa do płytek są białe lub kolorowe. Niektóre odmiany mają tzw. relief (wytłoczony wzór) lub naniesione barwne ornamenty. c. Płytki podłogowe nieszkliwione, które są produkowane o różnych kształtach i ko- lorach. Mają wysoką wytrzymałość na zginanie 25 MPa (250 kG/cm2), nasiąkliwość wodną od 2,5 do 5%. Muszą być odporne na: ścieranie, działanie mrozu oraz substancji agresywnych chemicznie. d. Płytki kwasoodporne, które mogą być szkliwione lub nieszkliwione, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 40 MPa (400 kG/cm2). Dopuszczalna nasiąkliwość wod­na wynosi do 4%, kwasoodporność najmniej 97%. Charakterystyczną ich cechą jest duża odporność na agresywne działanie substancji chemicznych. Wyroby kamionkowe, do których zalicza się rury kamionkowe są szkliwione wewnątrz przeważnie szkliwem tzw. ziemnym (niskotopliwa glina + topniki), zewnątrz szkliwem solnym. Powinny mieć pełną wodoszczelność pod ciśnieniem ok. 50 kPa (5 m H20), wytrzymałość na zgniatanie 350-7-450 MN (3,5-r4,2T), niską ścieralność do 0,60 cm oraz odporność na działanie kwasów i zasad. Nasiąkliwość wodna nie powinna przekraczać 6%. Wyroby sanitarne fajansowe i półporcelanowe są szkliwione, o nasiąkliwości od 0,7 do 4,5%. Muszą charakteryzować się odpornością termiczną szkliwa 200-r-20°C, kwa-so- i ługoodpornością II klasy oraz brakiem harysu. Stawia się tym wyrobom wysokie wymagania pod względem cech zewnętrznych. Wyroby kaflarskle powinny mieć wytrzymałość na zginanie zależnie od odmiany 8,0-7-12 MN (80-rl20 kG), porowatość względną nie mniejszą niż 20% oraz odporność termiczną szkliwa przy ogrzewaniu do 200°C i ochładzaniu do 20°C.