A A A

WOLNO STOJĄCE DOMKI JEDNORODZINNE

Są najczęstszą formą budownictwa jednorodzinnego, przy której w dobrych warunkach budowlanych można rozwinąć całą skalę możliwości rozwiązań architektonicznych. Wolno stojące domki jednorodzinne mogą mieć okna na wszystkie cztery strony, choć przeważ­nie ze względu na stosunki sąsiedzkie tylko na trzy (na wąskich działkach 15-18 m). W wyjątkowych wa­runkach okna umieszczone są tylko z dwóch stron. Domki wolno stojące bywają najczęściej jednokondyg­nacyjne, podpiwniczone lub nie. Projekty wolno stojących domków jednorodzinnych można wykorzystać również przy innych formach za­budowy. Większość projektów z oknami na trzech ele­wacjach może być wykorzystana jako połowa domku dwurodzinnego, a lustrzane jej odbicie może być drugą sekcją. Takie projekty można bez zmian lub po nie­wielkich zmianach dopasować do nowych form (w większości legend uwzględnia się tę możliwość). Część projektów może być wykorzystana po małych zmianach (przesunięcie okien itp.) jako sekcja szere­gowych domków jednorodzinnych. Na przykładzie domku jednorodzinnego pokazano, w jaki sposób można podstawę projektu - rzut - dopasować do wy­mogów jednolitego wyglądu ulicy, tzn. w tym samym obiekcie dach może być płaski lub dwuspadowy ze szczytem lub okapem od ulicy. Wśród wolno stojących domków jednorodzinnych są również takie, które oprócz mieszkania głównego mają tzw. rotacyjne, czyli małe mieszkanie dla dziadków lub młodego małżeństwa. Propozycje rozwiązań dwóch samodzielnych mieszkań zaprojektowanych jedno nad drugim znajdują się w za­kończeniu części poświęconej wolno stojącym dom­kom jednorodzinnym. Mieszkanie umieszczone na górze w rejonach turystycznych można wynajmować.