A A A

Wyposażenie sauny

Sauna składa się z pomieszczenia kąpielowego i z miejsca do ochłodzenia i odpoczynku. Wymiary sauny dla rodziny wynoszą 4-10 m2 przy optymalnej wyso­kości pomieszczenia 2,0-2,2 m. Sauna musi mieć dobrą izolację cieplną i okładzinę drewnianą. Musi także być wietrzona - najlepiej małym okienkiem. W domku jednorodzinnym funkcję pomieszczenia do ochładzania pełni zwykle łazienka, usytuowana koło sauny. W saunie trzeba przede wszystkim utrzymać optymal­ną temperaturę powietrza 90° lub 80°C przy wilgot­ności względnej odpowiednio 5 lub 10%. Można uzys­kać również temperaturę 100-120°C przy odpowied­nio mniejszej wilgotności powietrza. Konieczna atmosfera - warunki fizyczne wytwarzane są przede wszystkim przez piec saunowy. Zależnie od źródła energii rozróżniamy piece na paliwo stałe, prąd elektryczny, gaz czy olej opałowy. Najdroższy i naj­lepszej jakości jest piec elektryczny. Ponieważ piec opalany drewnem ma dość prostą kon­strukcję, można go wykonać również samemu. Składa się on z paleniska z czopuchem podłączonym do komi­na i źródła akumulacyjnego (kamień), które przyjmuje i stopniowo wydziela nagromadzone ciepło. Na 1 m3 ku­batury sauny potrzeba 5-7 kg źródła akumulacyjnego. Wynika z tego, że np. dla najmniejszej sauny (4 m3) trzeba użyć 20 kg kamieni, które można ułożyć na ku­pce o rozmiarach 27 x 27 x 27 cm. Jeżeli uwzględni się jeszcze kanały odpowietrzające między kamieniami i ich okrycie, to całkowite rozmiary wyniosą 47 x 47 x 47 cm. Jeżeli dodamy do tego miejsce na palenisko, to wymiary pieca w saunie wyniosą około 45 x 45 x 90 cm. Do ogrzewania sauny można również wykorzystać specjalnie przystosowane kominki. Piec sytuuje się zwykle wewnątrz pomieszczenia ką­pielowego, przy wejściu. Dookoła pieca najlepiej zro­bić poręcz ochronną lub ściankę z cegieł wydrążo­nych. Piec może być opalany z pomieszczenia kąpielo­wego lub z przedsionka. Do mierzenia temperatury używa się termometrów bimetalicznych o skali do 150°C. Instaluje się je w odległości 2 m od pieca, 150 cm nad podłogą (zawie­szone pod sufitem). Wilgotność bada się za pomoce suchego i wilgotnego termometru. Do ustalania względnej wilgotności trzeba używać tablic przelicze­niowych. Higrometry włosowe nie sprawdzają się przy wysokich temperaturach.