A A A

Wyroby ceramiczne okładzinowe

Płytki i kształtki kamionkowe ścienne i elewacyjne (PN-77/B-12033) są to kształtki ceramiczne kamionkowe przeznaczone do wykładania ścian wewnętrznych i zewnętrz­nych. Rozróżnia się dwa rodzaje: płytki i kształtki ścienne całkowicie szkliwione PS i płytki elewacyjne PE. Ten ostatni/odzaj płytek jest produkowany w trzech odmianach: jako płytki PES — całkowicie szkliwione, PEC — częściowo szkliwione i PEN — nie-szkliwione. Na rysunku 2-18 pokazano płytkę kwadratową, która jest produkowana w rodzajach PS i PE. W Polskiej Normie wyróżnia się 16 odmian płytek i 6 kształtek. W tablicy 2-22 podano właściwości techniczne. Wyroby ceramiczne okładzinowe Zastosowanie: do wykładania ścian w pomieszczeniach sanitarnych, sklepach, halach fabrycznych, magazynach oraz do wykładania zewnętrznych obmurzy budowli, tuneli itd. Płytki ścienne ceramiczne szkliwione (PN-74/B-12031) produkowane są w dwóch rodzajach jako płaskie — pł i wytłaczane — w; jednobarwne lub wielobarwne i w ośmiu odmianach dotyczących kształtu. Na rysunku 2-19 podane są wymiary i kształt płytki kwadratowej. Wymagania fizyczne dla płytek podano w tabl. 2-23. Zastosowanie: do wykładania ścian wewnątrz budynków mieszkalnych, w łazien­kach, kuchniach, sklepach, szpitalach itp. Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne (PN-74/B-12032) produkowane są w dwóch rodzajach: płaskie — pł i profilowane — pro; jednobarwne lub wielobarwne, specjalnego przeznaczenia — s i zwykłego — z. W zależności od rodzaju wad rozróżnia się gatunki I i II, oraz osiem odmian płytek i kształtek podłogowych. Na rysunkach 2-20 i 2-21 podano kształt i wymiary płytek kwadratowych i sześciokątnych, a w tabl. 2-24 — wy­magania i właściwości techniczne dla płytek i kształtek. Zastosowanie: płytki i kształtki podłogowe ceramiczne zwykle są przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego, specjalne — do podłóg w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznie agresywnych. Płytki kamionkowe kwasoodporne (PN-69/B-12035) są to płytki ceramiczne odporne na działanie kwasów, gładkie lub żeberkowe, produkowane w 10 odmianach różniących się kształtem i wymiarami. W tablicy 2-25 podano właściwości i wymagania techniczne dla płytek. Zastosowanie: do wykładania zbiorników, basenów oraz ścian narażonych na dzia­łanie kwasów z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego.