A A A

Wyroby kamionkowe

Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-06751) stanowią bardzo liczny asortyment wyrobów o różnych kształtach i wymiarach: prostki, trójniki — łuki, ko­lana, syfony, zwężki, osadniki, wpusty, spody, korki, łuski, nasuwki. Rury są produko­wane o średnicy od 300 do 1000 mm w dwóch odmianach A i B pokazanych na rys. 2-22. Wyroby dzieli się na normalne — N i specjalne — S; wyroby N i S występują w dwóch odmianach jako A — szkliwione; B — częściowo szkliwione. Ze względu na jakość kamionkowe wyroby kanalizacyjne dzieli się na gatunki I i U. W tablicy 2-26 podano wymagania techniczne i właściwości kamionkowych wyrobów kanalizacyjnych. Zastosowanie: do sieci kanalizacyjnej szczelnej, odpornej na działanie kwasów, ługów zawartych w cieczach ściekowych lub wodach gruntowych. Kamionkowe wyroby kwasoodporne — są to prostki i kształtki z kołnierzami stożko­wymi i prostymi (PN-70/C-60014) produkowane w rodzaju kN, w odmianach A i C. Ponadto są produkowane inne specjalne wyroby kamionkowe kwasoodporne: zbior­niki, wanny, płuczki, turyle, aparatura chemiczna, sprzęt laboratoryjny, sprzęt technicz­ny, naczynia akumulaturowe, części do pomp itd. Wymagania i badania dla kamionkowych wy­robów kwasoodpornych podano w tabl. 2-27 wg PN-68/C-60020. Zastosowanie: w przymyśle chemicznym, che-migraficznym, spożywczym, farmaceutycznym — wszędzie tam, gdzie jest wymagana duża odpor­ność na działanie kwasów, par i agresywnych gazów.