Reklama
https://24tp.pl/n/99152
skanowanie wielkoformatowe lublin
montaż anten warszawa białołęka
rzeczoznawca budowlany Karaolak z warszawy : www.tkm-karolak.pl/
A A A

Wyroby na spoiwie cementowym

Cegłę cementową produkuje się z zaprawy cementowej o pro­porcji składników cement: piasek jak 1:4 do 1:8, w zależności od klasy cegły i marki cementu. Wody dodaje się tyle, aby mieszanka ściśnięta w dłoni nie wydzielała wody (konsystencja wilgotna). W zależności od sposobu uformowania powierzchni wsporczej cegły rozróżnia się cegłę cementową pełną lub cegłę cementową z trzema jednostronnymi wgłębieniami (rys. 7-1). Wymiar cegły pełnej i z wzgłębieniami wynosi 250x 120x65 mm. Wymagania techniczne dla cegły cementowej nie są obecnie normowane. Zgodnie z nieobowiązującą już normą (PN-55/B-14000) podstawowe wymagania dla poszczegól­nych klas cegły powinny odpowiadać danym zawartym w tabl. 7-1. Cegłę cementową można produkować sposobem gospodarczym na prostych urzą­dzeniach zwanych ceglarkami lub w formach z drewna albo z blachy. Przy produkcji cegły na skalę przemysłową formowanie jej odbywa się na prasach pod ciśnieniem, a hartowanie w naparzałni. Cegłę cementową (klasy 100) stosuje się do wykonywania warstw elewacyjnych ze­wnętrznych ścian z cegły ceramicznej i bloczków betonowych. Poza tym cegłę cementową można stosować do wykonywania ścian nośnych wewnętrznych budynków ogrzewanych, ścian działowych oraz nośnych i zewnętrznych ścian budynków nie ogrzewanych.