A A A

Zlewnie mleka

Zlewnie mleka są obiektami zapewniającymi odpowiednie warunki dla skupu mleka od gospodarzy indywidualnych. Wielkość budynku za­leżna jest od wielkości produkcji mleka w rejonie obsługi. W zlewni przeprowadza się wstępne zabiegi konserwujące, a następnie odstawia się mleko do zakładów przetwórczych, takich jak rozlewnie mleka, proszkownie, wytwórnie serów itp. (Rys. 2.56.). Budynek zlewni mleka składa się z dwu zasadniczych pomieszczeń: odbieralni i przechowalni, służącej do tymczasowego przechowywania mleka, oraz magazynu opału przy ogrzewaniu piecowym lub małej kot­łowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze składem opału, w przy­padku braku kotłowni osiedlowej. Odbieralnia wyposażona jest w kocioł do podgrzewania mleka, a przechowalnia w basen do przechowywania konwi z mlekiem, oziębiacz i zbiorniki na wodę lodową i studzienną. Budynek zlewni zaopatrzony jest w rampę dla łatwego przeładunku baniek z mlekiem, a przed budynkiem urządzony jest podjazd. Wielkość działki zlewni mleka wynosi około 0,02 - 0,03 ha.