A A A

ŻYWOPŁOT

Żywopłoty były w przeszłości bardzo popularne. Sadzenie żywopłotów jest dziś konieczne ze względu na szybki rozwój motoryzacji i jej następstwa. Jest obojętne, czy posadzimy go za istniejącym już nie-gustownym ogrodzeniem czy za przyjemnym, prostym. Właściwie jest to jedyny sposób zakrycia nieudanych pomysłów. Drzewa liściaste w żywopłotach nie wyma­gają zbyt dużo wilgoci. Godne polecenia są graby pospolite i jawory polne. Mogą być też żywopłoty o wy­sokości około 100 cm. Na iglaste, zawsze zielone osłony można polecić tuje zachodnie, dające się łatwo formować. Żywopłot może również sprawiać wrażenie muru oporowego.