A A A

MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN

Ze względu na długą żywotność dzisiejszych domków jednorodzinnych (przy tradycyjnych technologiach bu­dowlanych do 100 lat, przy konstrukcjach drewnia­nych około 40-50 lat) i zmienną strukturę rodzinną, którą należałoby uwzględnić już w projektowaniu, w domku można dokonywać wielu zmian. Dobrze zapro­jektowany domek powinien mieć pewne rezerwy, np. na urządzenie mieszkania dla młodej rodziny. Dlatego praktyczny jest dom z poddaszem, które może być stopniowo zagospodarowywane w miarę powiększa­nia się rodziny. Domek jednorodzinny musi być zapro­jektowany uniwersalnie i powinien spełniać wszelkie wymagania dotyczące poszczególnych pomieszczeń. W każdym pomieszczeniu wykonuje się wiele czyn­ności, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Właściwie zaprojektowany domek jednorodzinny po­winien umożliwiać: jedzenie, przygotowanie jedzenia, codzienne i świą­teczne spożywanie posiłków; spotkania rodzinne, odpoczynek, rozrywkę, ogląda­nie telewizji; przyjmowanie wizyt rodzinnych i indywidualnych; zróżnicowane zajęcia dzieci, młodzieży i dorosłych; indywidualny odpoczynek po pracy, sen; prace domowe - pranie, suszenie, prasowanie, szy­cie, drobne naprawy itp.; higienę osobistą i gimnastykę; wykorzystanie zieleni przydomowej (łącznie z balko­nami, tarasem, loggią i podcieniami) na odpoczynek w letnich miesiącach, kontemplacje i drobne prace; komunikację, tzn. należy zaplanować niezależne wejście do poszczególnych pomieszczeń, izolację dźwiękową i optyczną; magazynowanie żywności, ubrania, urządzeń i przedmiotów gospodarstwa domowego, narzędzi ogrodniczych i innych przedmiotów. Istnieje więc potrzeba zróżnicowania powierzchni po­mieszczeń ze względu na cele, jakim mają one służyć, wyznaczenie ich liczby, kształtu itp. Nie opracowa­liśmy w książce osobnego rozdziału dotyczącego me­bli, tkanin, kwiatów we wnętrzach, kolorystyki i innych składników wyposażenia. Wychodzimy bowiem z zało­żenia, że każde pomieszczenie (już w projektowaniu) musi być formowane przez syntezę wszystkich przed­stawionych komponentów w harmonijną całość. Temu celowi ma służyć załączony wybór zdjęć i projektów.