A A A

Zaprawy budowlane

Zaprawa budowlana jest to materiał otrzymany z mieszaniny spoiwa, drobnego kru­szywa, wody i ewentualnie dodatków poprawiających właściwości zaprawy świeżej lub stwardniałej, dozowanych w odpowiednim stosunku. W praktyce przyjęta jest naj­częściej klasyfikacja zapraw w zależności od użytego spoiwa, oparta na przedmiotowych normach. Rozróżnia się następujące rodzaje zapraw: wapienne (PN-65/B-14502), gipsowe i gipsowo-wapienne (PN-75/B-14505), cementowe (PN-65/B-14504), cementowo-wa-pienne (PN-65/B-14503). W zależności od przeznaczenia rozróżnia się zwykłe zaprawy murarskie, tynkarskie oraz zaprawy specjalne o założonych właściwościach.