A A A

Kruszywa

Do zapraw budowlanych zwykłych stosuje się piasek naturalny (BN-69/ /6721-04); w zależności od przeznaczenia zaprawy przewiduje się 3 odmiany piasku: do zapraw murarskich, do zapraw tynkarskich oraz do zapraw tynkarskich — do wierzch- niej warstwy tynków (gładzi). Do zapraw murarskich ciepłochronnych stosuje się drobne kruszywa lekkie, jak: żużel wielkopiecowy granulowany (PN-62/B-23006), żużel wielkopiecowy pumeksowy (?N-64/B-23012), łupkoporyt z łupków przywęglowych (BN-69/6722-06) oraz przewi­duje się możliwość stosowania kruszywa keramzytowego pokruszonego (BN-76/6722-04) i glinoporyt z glin (BN-74/6722-05). Ponadto są stosowane drobne wypełniacze orga­niczne, jak np. trociny drzewne lub odpadowe włókna celulozowe.