A A A

Pomieszczenia w domku

Jest pomieszczeniem domku jednorodzinnego, w którym następuje pierwszy kontakt z budynkiem, przed wejściem do wnętrza. Przy projektowaniu głównego wejścia należy wziąć pod uwagę wiele czynników, ta­kich jak: usytuowanie wejścia do domu na działce, jego wymiary, powiązanie z innymi częściami mieszka­nia, wykończenie. Wejście główne w domku jednorodzinnym powinno być usytuowane na elewacji równoległej do ulicy (chodnika czy drogi publicznej) lub prostopadle do niej. Źle jest, gdy umieszcza się wejście z tyłu domu. Nie powinno znajdować się od nawietrznej strony bu­dynku. Jeżeli jednak nie można tego uniknąć, należy umieścić przy wejściu np. ściankę ochronną. Wejście powinno być choć trochę cofnięte w stosunku do lica elewacji, aby wytworzyła się osłona przed wiatrem, deszczem czy śniegiem. Wejście do mieszkania i drzwi do garażu powinny znajdować się na tej samej elewacji. Ich wzajemne usytuowanie powinno umożliwić przejście do garażu „suchą nogą", nawet jeśli garaż nie jest bezpośrednio wkomponowany w domek. Warunek ten nie musi być spełniony, jeżeli do garażu można wejść z wnętrza domu. Wiatrołap powinien być średnich rozmiarów (o mini­malnej szerokości 110 cm) i zależnie od możliwości tylko minimalnie wyniesiony nad otaczający teren. Je­żeli domek usytuowany jest, z jakichkolwiek przyczyn, na poziomie wyższym niż 120 cm nad terenem, to schody wyrównujące trzeba umieścić wewnątrz bu­dynku, za drzwiami wejściowymi. Przy obiekcie kilku-kondygnacyjnym schody wyrównawcze mogą być czę­ścią np. schodów dwubiegowych, prowadzących na dalsze kondygnacje (bliższe informacje na ten temat w podrozdziale o schodach). Ściśle związany z wiatrołapem jest dobór odpowie­dnich drzwi wejściowych. Drzwi im prostsze, tym są ładniejsze. Mogą być gładkie (płytowe) lub płycinowe, pomalowane kolorową emalią lub fornirowane, o natu­ralnej fakturze powierzchni, z piękną strukturą drewna. Mogą być również zastosowane drzwi klepkowe, z po­ziomo ułożonymi deskami. Niestety, w większości przypadków drzwi wejściowe robi się z desek piono­wych, a przecież wymienione wyżej rodzaje są o wiele efektowniejsze. Drzwi powinny otwierać się do wewnątrz i to w taki sposób, aby można było bez przeszkód przejść przez następne drzwi prowadzące z przedsionka do przed­pokoju (jest to szczególnie ważne, jeżeli przedsionek jest mały). Nisza wejściowa - wiatrołap - powinna mieć inne wy­kończenie niż pozostałe płaszczyzny, szczególnie gdy są tylko otynkowane. Musimy bowiem liczyć się z tym, że ktoś oprze się o ścianę, dotknie ręką i po jakimś czasie tynk może zostać uszkodzony. Również sam tynk przez swą chropowatość może uszkodzić ubranie. Dlatego dobrze jest zastosować w tych miej­scach płytki ceramiczne, drewno lub chociaż farby lateksowe (o takim samym odcieniu jak tynk).