A A A

CIEMNIA

Nie jest konieczna w mieszkaniu. I tak przeważnie wywoływanie filmów czy robienie odbitek odbywa się w łazience. Ale bardzo praktyczne jest w większym mieszkaniu pozostawienie rezerwowego pomieszcze­nia, o powierzchni 2-4 m2, przeznaczonego na ciem­nię. Również w piwnicy można wygospodarować tro­chę miejsca na ten cel. Z powyższego wynika, że jeżeli ma być ona tylko dodatkowym pomieszczeniem, to nie trzeba zajmować się jej projektowaniem w mieszkaniu. Jeżeli jednak ma ona być uzupełnieniem prac wykony­wanych w pracowni np. fotograficznej, to powinna być połączona z mieszkalną częścią domku. Jeżeli fotografia jest głównym hobby mieszkańców, to ciemnia stanowi wtedy pracownię - czyli musi mieć powierz­chnię dostatecznie dużą (około 9 m2) i powinno przyle­gać do niej pomieszczenie przeznaczone na archiwum zdjęć, zbiory negatywów - o powierzchni 6-10 m2. W ciemni powinien być podwójny zlew i doprowadze­nie ciepłej i zimnej wody. Drzwi do ciemni muszą być pełne i szczelne. Na podłodze może znaleźć się np. PCW. Stosuje się oświetlenie sufitowe i boczne.