A A A

ATELIER

Przestrzenne atelier dla artysty również może znajdo­wać się w domku jednorodzinnym. Można znaleźć na nie miejsce na parterze (do wykonywania prac o mniejszych rozmiarach). Lepiej jednak usytuować je tak, aby było dwupoziomowe (z galerią), z wejściem z parteru. Można wtedy wykonywać tam prace większe. Najwłaściwsza powierzchnia atelier to 30-60 m2, przy założeniu wysokości 260-500 cm. Promienie słonecz­ne nie powinny wpadać bezpośrednio do atelier. Właś­ciwe oświetlenie (dzienne) osiągniemy przez wybudo­wanie całej jednej ściany ze szkła. Może być to np. ściana z luksferów. Ściany pełne, nieprzezroczyste, powinny być wykorzystane do zawieszenia na nich półek (na całej szerokości i wysokości). Wykończenie ścian jest dowolne - od najprostszego malowania far­bami do okładziny (wystarczy na jednej ścianie). Pod­łoga może być betonowa. W rogu atelier, tam gdzie stoi stół do pracy i foteliki (ta część może być podwyż­szona o parę stopni), można zastosować deski lub PCW - będzie to tzw. ciepła podłoga. Atelier nie musi być połączone bezpośrednio z miesz­kaniem. Połączyć je można na różne sposoby: z przed­sionkiem, z sypialnią, z piętrem i przez galerię (wtedy sanitariaty domku mogą być wykorzystywane i dla atelier). Powierzchnia atelier nie jest wliczana do po­wierzchni mieszkalnej. Atelier spełnia rolę wyłącznie miejsca pracy.