A A A

POMIESZCZENIE DO UPRAWIANIA SPORTU

W domku jednorodzinnym podpiwniczonym można wy­gospodarować pomieszczenie do uprawiania sportu (np. jeżeli nie ma w piwnicy garażu, centralne ogrze­wanie nie wymaga składowania opału). Można więc w takim pomieszczeniu ustawić stół do tenisa stołowe­go, rower do ćwiczeń, hantle, bilard. Minimalne wymia­ry pomieszczenia do gry w tenisa stołowego - to 300x600 cm. Do uprawiania innych sportów potrzebne jest jeszcze mniejsze pomieszczenie. Nie musi mieć bezpośrednie­go oświetlenia, ale konieczne jest wietrzenie. Najlep­sza podłoga jest z PCW. Oświetlenie umieścić central­nie na suficie lub w czterech rogach. Jeżeli salka jest wykorzystywana w zimie, musi być ogrzewana.