A A A

HOBBY W DOMKU JEDNORODZINNYM

Hobby - rozwijanie zainteresowań, aktywny odpoczy­nek po pracy, jest ważnym elementem współczesnego życia. Skrócenie czasu pracy, wolne soboty i niedziele stworzyły możliwości rozwijania różnych zaintereso­wań. Hobby to przede wszystkim domena mężczyzn w rodzinie. W związku z tym najczęściej wykorzystuje się do tego celu pracownię przy pokoju rodziców oraz po­koje dziecinne. Jednak nie każde hobby można upra­wiać w pokojach. Jeżeli np. ktoś zajmuje się metalo­plastyką lub rzeźbi w drewnie, potrzebuje do tego celu wyposażenia, jakie znajduje się w warsztacie. Trzeba więc w takim przypadku zastanowić się nad urządze­niem w tym celu specjalnego pokoju, o odpowiedniej powierzchni i dobrze wietrzonego. Naturalne oświetle­nie warsztatu nie jest konieczne, ale może być stoso­wane. Pomieszczenie powinno być ogrzewane, ponie­waż pracuje się tam zwykle w długie zimowe wieczory. Jeżeli domek nie jest podpiwniczony, to pracownię można urządzić na strychu. Domek jednorodzinny daje tu różnorodne możliwości.