A A A

KOTŁOWNIA I SKŁAD OPAŁU

Dziś nie można wyobrazić sobie nowoczesnego dom­ku bez centralnego ogrzewania. Jeżeli warunki finan­sowe nie pozwalają na jednoczesne wykończenie części mieszkalnej i instalacji centralnego ogrzewania, należy perspektywicznie przewidzieć odpowiednie wa­runki do jej późniejszej realizacji, tzn. miejsce na umie­szczenie kotła, skład opału, komin, przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w ścianach. Jednak system taki wymaga większych nakładów, ponieważ przy za­kładaniu centralnego ogrzewania w gotowym już obie­kcie trzeba burzyć elementy znajdujące się w prawie wszystkich pomieszczeniach. Może się również oka­zać, że trzeba wykonać więcej przewodów wentylacyj­nych. Wszystko to powoduje wzrost kosztów. Typ kotłowni zależy od rodzaju centralnego ogrzewa­nia i ewentualnego jej wyposażenia. Może ona być jednocześnie małym warsztatem. Powinna mieć mini­mum 7 m2. Podłoga powinna być betonowa. Wietrzenie może być bezpośrednie z zewnątrz, przez okno lub świetlik; niezależnie jednak obowiązuje wyposażenie kotłowni w przewód.wentylacji grawitacyjnej. Drzwi kotłowni otwierane są na zewnątrz i sporządzo­ne z materiałów ogniotrwałych (blacha). Przy stosowa­niu paliwa stałego kotłownię umieszcza się przy po­mieszczeniu składowym, o powierzchni 6-10 m2. Może to też być jedno pomieszczenie z kotłownią, przedzie­lone tylko niską ścianką betonową lub drewnianą, ewentualnie ścianką działową z. drzwiami lub samym tylko otworem. Przyszłościowe systemy centralnego ogrzewania na ciekłe paliwo wymagają minimum 4 mz powierzchni na umieszczenie kotła. W obiektach nie-podpiwniczonych można umieścić go również na par­terze, np. w łazience, we wnęce przedpokoju lub w ma­łym, osobnym pomieszczeniu pełniącym jednocześnie funkcję garderoby lub składziku (ale nie żywności). Wyposażenie techniczne kotłowni i cały system ogrze­wczy przedstawiony jest w podrodzdziale „Centralne ogrzewanie".