A A A

HALL

Hall to jakby większy przedpokój, w którym można ustawić stolik, foteliki oraz oświetlić go bezpośrednio przez jedną ze ścian zewnętrznych. W domku jednoro­dzinnym możliwe jest również oświetlenie hallu z da­chu, przez świetlik. Do oświetlenia można również wy­korzystać ściany szklane np. z luksferów. Hall można również oświetlić pośrednio, np. przez pokój dzienny, szklaną lub luksferową ścianą. Hall powinien być wie­trzony, ponieważ oprócz funkcji komunikacyjnej pełni również funkcję mieszkalną (powierzchnia 10-15 m2). Hall może zastępować przedpokój lub uzupełniać go. W tym drugim przypadku mówimy o hallu-jadalni. Jest on zwykle połączony bezpośrednio z kuchnią i poko­jem dziennym. Hall może być ładnie połączony ze schodami prowa­dzącymi na górę, które po odpowiednim wkompono­waniu mogą stanowić jego część. Przy zachowaniu właściwych proporcji hallu i odpowiednim jego wypo­sażeniu można stworzyć bardzo interesujące wnętrze. Hall może być również połączony z pokojem dziennym (drzwi składane, przesuwne lub dwuskrzydłowe), aby przy specjalnych okazjach były odpowiednie warunki do życia towarzyskiego. Jeżeli hall ma pełnić także funkcje mieszkalne, trzeba usytuować go odpowiednio w stosunku do stron świa­ta. Drzwi pozostałych pomieszczeń muszą być tak usytuowane, aby można było swobodnie rozstawić fo­tele i stolik lub ewentualnie stół (dla 4 czy 6 osób). Wykończenie ścian może być różnorodne, poczynając od malowania farbami, przez tapetowanie, aż do za­stosowania okładzin drewnianych, kamiennych czy ceramicznych. Nie należy łączyć więcej niż dwóch wymienionych materiałów. Sufit może zostać otynko­wany i pomalowany bądź wyłożony deskami, ale wtedy nie mogą być nimi wyłożone ściany. Kolorystyka sufitu powinna być utrzymana w jasnym tonie lub przy do­brym oświetleniu można użyć barw nasyconych. Pod­łoga może być wyłożona wykładziną dywanową, PCW, deskami lub terakotą. Jeżeli hall ma służyć także jako jadalnia, można wypo­sażyć go również w kredens, ale wtedy powierzchnia okien powinna stanowić około 1/6 powierzchni hallu. Grzejniki muszą być umieszczone tak, aby nie prze­szkadzały w chodzeniu i były w miarę możności ukryte. Gniazda wtykowe i kontakty trzeba umieścić przy głównych wejściach do hallu (3-4). Oświetlenie umie­szcza się na ścianach, nad stołem i przy schodach. Główne źródło światła nie jest konieczne. Bardzo efektownie wygląda hall podzielony galerią na dwie kondygnacje. W takim przypadku hall może mieć oświetlenie naturalne z parteru i od góry (tzn. przez boczne ściany klatki schodowej). W takim hallu nale­ży bardzo ostrożnie rozmieszczać oświetlenie. Hall może być umieszczony przed sypialniami (pełni wtedy funkcje garderoby z wieloma wbudowanymi szafami) lub na półpiętrze. Szczególnie we wnętrzu tego typu można wykorzystać materiały naturalne, okładziny i ta­pety, w przeciwnym bowiem razie hall będzie sprawiał chłodne wrażenie. Wskazane jest więc użycie drewna. Okładzina drewniana (boazeria) to deseczki ułożone pionowo lub poziomo (matowe, a nie malowane lakie­rem bezbarwnym), od podłogi aż po sufit. Tak więc nie powinna ona być cokołem o wysokości 150 cm, bo takie rozwiązanie jest już dawno przestarzałe. Hall może mieć jeszcze dodatkowe wykończenie drewnem, np. schody, sufit, balustrada, galeryjki. Jeżeli hall ma charakter klatki schodowej, nie może być z niego bezpośredniego wejścia do piwnicy. Również jeżeli w hallu spożywa się posiłki, nie może mieć on bezpośredniego połączenia z WC. W hallu można urządzić również kominek (czy specjal­ne urządzenie ogrzewcze, np. piecyk z kafelków cera­micznych gładkich lub ozdobnych). Jego kształt może być przystosowany do siedzenia.