A A A

STANDARD TECHNICZNY

Rzeczywistą wartość mieszkania lub domku jednoro­dzinnego, poza kryteriami estetycznymi, właściwym powiązaniem pomieszczeń i standardem powierzchni, określa standard techniczny. Jest on sumą trwałości i jakości konstrukcji, wykończenia zewnętrznego i we­wnętrznego oraz stopnia wyposażenia. Do wyposaże­nia określającego standard techniczny zaliczamy: ele­ktryczność, doprowadzenie gazu, wodociąg i kanaliza­cję, dające możliwość wyposażenia mieszkania w inne urządzenia techniczne. Zalicza się do nich doprowa­dzenie energii elektrycznej do kuchni, pralni i suszarni (łącznie z częściowym doprowadzeniem gazu z sieci lub ze źródła lokalnego), wodociąg i kanalizacja jako warunek podstawowego wyposażenia higienicznego (WC, łazienka, natrysk, dostarczanie ciepłej wody) i centralne ogrzewanie całego mieszkania. Czasem mówi się o tzw. minimalnym standardzie, do którego zalicza się: doprowadzenie elektryczności, jeden spłu­kiwany WC, jedną łazienkę i umywalkę, ciepłą i zimną wodę z kranu w kuchni. Minimalna wysokość pokoi wynosi 250 cm. Na pod­daszu, które stanowi część domku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego lub jest samodzielnym mieszka­niem, powinno się zachować również tę wysokość, a w przypadku występowania na poddaszu pochyłych ścian (stromy dach) wysokość w najniższym miejscu nie może być mniejsza niż 200 cm. W piwnicy za wystarczającą wysokość przyjmuje się 220 cm.