A A A

Wyroby gięte na zimno

Kształtowniki gięte na zimno są wykonywane jako otwarte oraz zamknięte wg BN-75/0644-22. Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St2S, St3SX, St3SY, St3SCu i St4S. Kształtowniki otwarte produkowane są również ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości 18G2A i 18G2ACu oraz ze stali 10HA o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną. Długości fa-brykacyjne wynoszą od 4 do 12 m przy zwykłej dokładności wykonania oraz od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. Promienie gięcia blach wynoszą: 1,5 grubości w przypadku kształtowników ze stali o Rm 500 MPa 50 kG/mm2) oraz 2 gru­bości w przypadku kształtowników ze stali o R„ 500 MPa (50 kG/mm2). Poza wymienionymi podstawowymi kształtownikami produkowane są u nas jeszcze inne, na przykład: ościeżnice drzwiowe, pale szalunkowe , grodzice , szczebliny okienne, kształtowniki okienne , ele­menty ścian działowych oraz w bardzo małym asortymencie kształtowniki ceowe . Przewiduje się wprowadzenie do produkcji kształtowników kątowych czterogiętych, kształtowników na elementy deskowania itp.