A A A

Budynki gastronomiczne

Do obiektów gastronomicznych na wsi zalicza się gospody, restauracje i kawiarnie. Gospody prowadzą produkcję wyrobów kulinarnych, tj. da­nia obiadowe, dania barowe i napoje gorące. Wyroby cukiernicze i gar­mażeryjne są w mniejszych gospodach sprowadzane z zewnątrz. Wielkość gospody uzależniona jest od projektowanej ilości miejsc kosumpcyjnych (najczęściej występują gospody, posiadające 50 170 miejsc). Program użytkowy gospody składa się z części gastronomicznej, obej­mującej przedsionek, hall z szatnią i dostępnymi z hallu pomieszczeniami sanitarnymi dla konsumentów, salę barową, samoobsługową i sale restau­racyjne, obsługiwane przez kelnerów, ewentualnie kawiarnię, z wydzie­lonym barem oraz z zaplecza, obejmującego pomieszczenia produkcyjne, tj. kuchnię i przygotowalnie, rozdzielnię, zmywalnię, pomieszczenia ma­gazynowe, pomieszczenia administracyjne i socjalne (pokój i szatnie personelu) i pomieszczenia sanitarne dla personelu. Należy przewidywać dodatkowe miejsca konsumpcyjne na tarasie i w ogrodzie na okres letni. W gospodach istnieje niekiedy część hotelowa z określoną ilością po­kojów noclegowych. Na działce należy przewidywać podjazd do zaplecza gospodarczego, które powinno być wygrodzone. W przypadku samodzielnego sytuowania gospody wielkość działki wynosi ok. 0,15 0,30 ha. Obiekty gastrono­miczne należy lokalizować w ośrodku społeczno-usługowym wsi, lub w pobliżu przystanków komunikacji zewnętrznej. Restauracje są zakładami gastronomicznymi, które prowadzą pro­dukcję wyrobów kulinarnych w szerokim asortymencie, jak: przekąski, zupy, dania podstawowe, napoje, wyroby cukiernicze i garmażeryjne do konsumpcji na miejscu oraz poza zakładem. Kawiarnie są zakładami gastronomicznymi, prowadzącymi produkcję i sprzedaż wyrobów cukierniczych, napojów gorących i zimnych oraz niektórych wyrobów kulinarnych. Program użytkowy kawiarni składa się z hallu i szatni, pomieszczeń sanitarnych dla konsumentów, sali konsumpcyjnej z bufetem, kuchni i zmywalni, magazynu oraz szatni i pomieszczeń sanitarnych personelu. Kawiarnie na wsi projektuje się najczęściej na 30 60 miejsc kon­sumpcyjnych. Mogą one występować jako zakłady samodzielne, w połą­czeniu z innym zakładem gastronomicznym, z klubem wiejskim, jako klubo-kawiarnia lub z czytelnią i biblioteką (Rys. 1.22., 1.23., 1.24., 1.25.).