Budynki handlowe

Wraz ze zmianami społecznymi i gospodarczymi na wsi wzrasta zna­czenie sieci placówek handlowych, zaopatrujących ludność wiejską w artykuły spożywcze i przemysłowe.Obiekty handlowe można podzielić na następujące rodzaje: — kioski z artykułami spożywczymi, kioski „Ruchu” i kioski „Domu Książki”,— sklepy ogólno-spożywcze, mięsno-wędliniarskie, gospodarstwa do­mowego, tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, papiernicze, elektrotechniczne, żelazne, sportowe, zabawkarskie, fotograficzne, drogerie, z książkami, z meblami itp.,— domy towarowe.Program użytkowy sklepu składa się z dwu zasadniczych części: sali sprzedaży i zaplecza, w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia:magazyny, jako oddzielne pomieszczenia w bezpośredniej bliskości sali sprzedaży,pomieszczenie chłodnicze do przechowywania artykułów szybko psujących się,miejsce do przyjmowania towarów i ich kontroli w pobliżu drzwi wejściowych do zaplecza,miejsce do składowania opakowań, ewentualnie do paczkowania towarów,pokój dla kierownika sklepu,pokój dla personelu,pomieszczenia sanitarne.Sala sprzedaży kształtem powinna być zbliżona do kwadratu lub pro­stokąta o stosunku boków 1:2. Minimalna głębokość traktu sali sprzedaży o pow. do 100 m2 wynosi 6 m. Wysokość sali 3,0 ~ 3,5 m.Układ funkcjonalny sali zależy od formy sprzedaży:w sklepach o tradycyjnej sprzedaży część sali dla kupujących od­dzielona jest od obsługi i szaf przyściennych z towarem ladami. Minimal­na szerokość pomieszczenia dla kupujących między ladą a ścianą prze­ciwległą powinna wynosić 2,5 m,w sklepach samoobsługowych prawostronny ruch kupujących po­winien prowadzić od wejścia poprzez salę sprzedaży z ustawionymi pół­kami i gondolami do kas, usytuowanych przy wyjściu ze sklepu. Wejście i wyjście powinny znajdować się obok siebie, umożliwiając zabranie ko­szyka ze stołu przy wejściu i pozostawienie go na tym samym stole po przejściu od kasy. Minimalna szerokość przejść między urządzeniami sprzedażowymi = 1,5 m,— w sklepach preselekcyjnych towar jest eksponowany na ladach i w gablotach i jest bezpośrednio dostępny dla kupujących (Rys. 1.17., 1.18., 1.19.).Program użytkowy wiejskiego domu towarowego obejmuje sale sprze­daży, magazyny z podziałem branżowym, pomieszczenie do przyjęcia to­waru, pokój personelu i pokój kierownika, szatnie i pomieszczenia sani­tarne personelu oraz pomieszczenia sanitarne dla kupujących.Powierzchnia użytkowa WDT waha się najczęściej w granicach 2000 9000 m2. Powierzchnia działki WDT sytuowanego samodzielnie około 0,2 -H 0,5 ha.Obiekty handlowe powinny tworzyć jeden zespół handlowy, zlokali-zowany w ośrodku społeczno-usługowym wsi. Od strony sal sprzedaży powinien prowadzić ciąg pieszy, a na zaplecze dojazd gospodarczy z pla­cem manipulacyjnym o wymiarach 6 8 m. na 12 -f- 20 m., dla samocho­dów dostawczych.Przed wiejskimi domami towarowymi należy sytuować parkingi dla pojazdów (Rys. 1.20., 1.21.).

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments