A A A

Kruszywa do betonów zwykłycb

Do betonów zwykłych mogą być stosowane kruszywa mineralne zarówno naturalne jak i łamane oraz kruszywa sztuczne mineralne, których gęstość pozorna wynosi co najmniej 1800 kg/m3. Dopuszczone do stosowania są tylko kruszywa, które nie miękną pod wpływem wody, nie rozkładają się ani nie tworzą szkodliwych związków ze skład­nikami cementu, a także nie działają szkodliwie na zbrojenie betonu.