A A A

Pumeks hutniczy

Żużel wielkopiecowy pumeksowy (PN-64/B-23012) otrzymuje się przez działanie określonej ilości wody na płynny żużel powstający przy wytapianiu surówki w wielkich piecach i przekruszenie spienionego materiału. Produkowany jest z żużli kwaśnych o module zasadowości nie przekraczającym 1,15. Znanych jest kilka metod technologicznych wytwarzania pumeksu. W kraju pumeks hutniczy jest produkowany przy zastosowaniu wanien przechyl­nych. W PN-64/B-23012 na to kruszywo wprowadzono pojęcie frakcji porównawczej, która jest kruszywem o uziarnieniu 5 410 i 10H-20 mm zmieszanym w równym stosunku objętościowym. W zależności od gęstości nasypowej w stanie zagęszczonym rozróżnia się dwie klasy kruszywa: I-i II. Wymagania techniczne dla tego kruszywa podano w tabl. 4-16.