A A A

Wady I badania wyrobów kamionkowych

Do najczęściej występujących wad wyrobów kamionkowych (rur kanalizacyjnych i kamionki sanitarnej) należą: spękanie czerepu, deformacje, wytopy na powierzchni szkliwa oraz wybrzuszenia czerepu spowodo­wane domieszką pirytu lub części organicznych w masie. Wymienione wady powodują obniżenie wytrzymałości mechanicznej wyrobów, brak wodoszczelności oraz odpor­ności na działanie kwasów. Zakres i metody badań rur kamionkowych podano w PN-68/B-06751, zaś dla wy­robów kamionkowych kwasoodpornych, m.in. sanitarnych, w PN-68/C-6O02O.