A A A

Wyroby sanitarne porcelanowe i półporcelanowe

W tej grupie wyrobów produkowane są m.in. umywalki wg PN-75/B-12634 (rys. 2-23), miski ustępowe wg PN-73/B-12635 (rys. 2-24), zlewozmy­waki wg PN-77/B-12636 (rys. 2-25). Właściwości i wymagania dla wyrobów sanitarnych porcelanowych i pólporcelanowych podano wg PN-72/B-12030 w tabl. 2-28. Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym i ogólnym.