A A A

Wyroby ścienne

Wyroby ścienne mają następujące właściwości i zastosowanie. Cegła pełna wypalana z gliny — zwykła (PN-75/B-12001) — kształtka prostopadło-ścienna ceramiczna o wymiarach w mm / = 259,5; s = 120, h = 65; masa wyrobu 3,3-f-4,0 kg. Właściwości techniczne podano w tabl. 2-2. Zastosowanie: do wykonywania murów, fundamentów, sklepień, przewodów dy­mowych itp. elementów budowlanych. Cegła dziurawka wypalana z gliny — dziurawka (PN-74/B-12002) cienkościenny wyrób ceramiczny o kształcie prostopadłościanu z otworami przelotowymi równole­głymi (typ wozówkowy) lub prostopadłymi (typ główkowy) do najdłuższej krawędzi. Wymiary w mm: / = 250, i = 120, h = 65; masa wyrobu 2,15-7-2,8 kg. Właściwości techniczne podano w tabl. 2-3. Zastosowanie: do wykonywania ścianek działowych i lekkich stropów typu Kleina. Cegła kratówka wypalana z gliny (PN-73/B-12011) — prostopadlościenna kształtka ceramiczna o wymiarach w mm: typ KI—/ =250, s = 120, h = 65; typ K2 — / = 250; s = 120, h = 140 mm; masa wyrobu dla typu KI — 2,3-2,9 kg, dla typu K2 — 4,9-6,3 kg. Właściwości techniczne podano w tabl. 2-4. Zastosowanie: do wznoszenia ścian zewnętrznych nośnych, samonośnych, osłono­wych oraz wewnętrznych nośnych i wypełniających. Pustaki ścienne typu UNI (BN-73/6741-18) — prostopadlościenny element cera­miczny o wymiarach skoordynowanych, z otworami o kształcie prostopadłym (rys. 2-1). Wymiary i masę poszczególnych typów pustaków podano w tabl. 2-5, właściwości tech­niczne w tabl. 2-6. Zastosowanie: do wznoszenia ścian murowych zewnętrznych i wewnętrznych, o gru­bościach 19, 29, 39 cm oraz do elementów prefabrykowanych ceramiczno-betonowych. Pustaki ceramiczne ścienne pionowo drążone (BN-76/6741-16) — elementy ścienne wielocegłowe o przelotowych drążeniach szczelinowych (rys. 2-2 do 2-5). Wymiary po­szczególnych odmian pustaków, powierzchnię przekroju szczelin, liczbę rzędów szczelin oraz przybliżoną masę podano w tabl. 2-7, a właściwości techniczne w tabl. 2-8. Zastosowanie: pustaki ceramiczne typu Sz i MAX są stosowane do wykonywania zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i wypełniających, a Jakże wewnętrznych ścian nośnych i wypełniających. Pustaki U są przeznaczone do wykonywania prac remonto­wych konstrukcji murów z ceramicznych materiałów budowlanych o wymiarach niemodularnych (tradycyjnych). Jako kształtki uzupełniające w stosunku do innych pustaków stosuje się pustaki UZ, potrzebne do uzyskania prawidłowego wiązania murów. Pustaki ceramiczne do ścian działowych (PN-75 /B-6741-14) są cienkościennymi wyrobami ceramicznymi poziomo drą­żonymi, o wymiarach podanych na rys. 2-6. Właściwości techniczne: wytrzymałość na ściskanie—1,5 MPa (15 kG/cm2), nasiąkliwość 6%, gęstość pozorna 1,1 t/m3. Zastosowanie: pustaki typu Pdi i Pd2 do wykonywania niekonstrukcyjnych ścian działowych. Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana (PN-71/ /B-12008) — kształtka ceramiczna prostopad(ościenna pełna lub z otworami do 10% objętości cegły; wymiary cegły: / = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Właściwości tech­niczne podano w tabi. 2-9. Zastosowanie: do wykonywania oblicówek w zakładach przemysłu chemicznego itp., w budownictwie wodnym oraz do konstrukcji specjalnych (kanały, fundamenty, obudowa chodników górniczych itd.). Cegła wypalana z gliny klinkierowa drążona (ZN-75/ZPCB-46) — kształtka cera­miczna prostopadłościenna z otworami o objętości 10-i-25% (rys. 2-7). Właściwości techniczne i zastosowanie: analogiczne jak cegły klinkierowej pełnej. Cegła ceramiczna modularna (ZN-77/ZPCB-43) — kształtka ceramiczna prostopadłościenna do­stosowana do dziesiętnego systemu wymiarowego (typ I: / = 288 mm, s = 88 mm, h = 104 mm; typ II: / = 288 mm, s = 88 mm, h = 220 mm). Zastosowanie: jako materiał uzupełniający przy wznoszeniu murów z ceramicznych wyrobów ściennych o wymiarach modularnych (pustaki MAX, Sz itp.). Jej właściwości-techniczne podano w tabl. 2-10.