A A A

Wyroby stropowe

Pustaki ceramiczne Akermana (PN-75/B-12005) — kształtki ceramiczne o wymia­rach skoordynowanych modularnie, z dwoma otworami o określonym kształcie (rys. 2-8). Ich właściwości techniczne podano w tabl. 2-11. Zastosowanie: jako wypełnienie w żelbetowych stropach gęstożebrowych. Pustaki ceramiczne stropowe DZ-3 (BN-73/6741-10) — bloki ceramiczne z otworami przelotowymi skierowanymi prostopadle do płaszczyzny cięcia pustaka (rys. 2-9). Właściwości techniczne: wytrzymałość na obciążenie 14,7 MN (150 kG), masa pu­staka 15-i-18 kg. Zastosowanie: jako wypełnienie między żelbetowymi belkami stropów DZ-3. Stropy staloceramlczne Fert-45 (ZN-73/ZPCB-33, ZN-76/ZPCB-47, ZN-75/ZPCB-35 i ZN-76/ZPCB-48). Stropy Fert-45 składają się z pustaków ceramicznych cienkościennych z otworami o określonym kształcie i rozmieszczeniu, skierowanymi prostopadle do płasz­czyzn cięcia. Pustaki te są produkowane w wersji do stropów z nadbetonem i bez nad-betonu (rys. 2-10 i 2-11) oraz z belek stanowiących przestrzenną kratownicę stalową wykonaną z prętów o przekroju kołowym, której dwa dalsze pasy wraz z prętami doda­tkowymi są zabetonowane w kształtkach ceramicznych, stanowiących stopkę belki (rys. 2-12). Pustaki do stropów Fert-45 mają masę ok. 14 kg oraz wytrzymałość na obciążenie statyczne równe lub większe 14,7 MN (150 kG/cm2). Od pustaków dla stropów bez nadbetonu wymaga się dodatkowo wytrzymałości na ściskanie: 11,0 MPa (110 kG/cm1). Właściwości eksploatacyjne stropów FERT-45 z nadbetonem bez nadbetonu Rozpiętość stropu (modularna) 2,7—6,0 m 2,7—6,0 m Osiowy rozstaw belek 45 cm 45 cm Wysokość konstrukcji stropu 23 cm 23 cm Masa 1 m2 stropu 295 kg 284 kg Obciążenie na 1 m2 stropu, MN(kG) 36,3 (370) 39,2 (400) W tym obciążenie zmienne (użytkowe), MN (kG) 14,7 (150) 14,7 (150) Zużycie materiałów dla ww. stropów podano w tabl. 2-12. Zastosowanie: pustaki i belki stropowe Fert-45 stanowią elementy nośne stropów w fazie montażu i eksploatacji w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym i in.