A A A

Agronomówki

Agronomówki są terenowymi placówkami służby rolnej w zakresie agro- i zootechniki oraz weterynarii. Rozróżnia się szereg typów agronomówek w zależności od ich obsady fachowej, którą mogą stanowić: agro­nom, agronom i zootechnik, lub agronom, zootechnik i lekarz weterynarii . W skład działki budowlanej, której powierzchnia wynosi około 0,30 -f- 0,45 ha wchodzą: część siedliskowa z budynkiem mieszkalno-administracyjnym, który zawiera mieszkania dla pracowników, ewenutalnie dla praktykan­tów i zależnie od typu agronomówki pracownie agronoma i zootechnika lub gabinet lekarza weterynarii, część gospodarczą z podwórzem i budynkiem gospodarczym, część ambulatoryjną i poletka doświadczalne w zależności od typu agronomówki.