A A A

Warsztaty POM

Warsztat naprawczy państwowego ośrodka maszynowego projektowa­ny jest dla obsługi 75 ciągników i odpowiedniej ilości zestawów maszy­nowych. Układ funkcjonalny uzależniony jest od technologii napraw i występującej specjalizacji w naprawach jednego rodzaju ciągników lub maszyn rolniczych. Najczęściej stosowany w POM warsztat naprawczy posiada układ trójnawowy. Nawa środkowa, wyższa, o rozpiętości modularnej 12 m mieści halę warsztatową dla ciągników i maszyn rolniczych, w nawach bocznych o rozpiętości 6,0 m znajdują się pomieszczenia pomocnicze i poszczególne rzemiosła. Hala montażowa składa się z dwu funkcjonalnie wydzielonych części: naprawy ciągników i naprawy kombajnów i maszyn rolniczych lub wy­dzielonego ciągu dla napraw systemem taśmowym i stanowisk do napraw systemem gniazdowym. . Ciągniki i maszyny przechodzą przez myjnię, gdzie wykonywane są kolejno: demontaż, naprawa poszczególnych zespołów, montaż i wyjazd naprawionej maszyny poprzez lakiernię. Uszkodzone i zdemontowane części przechodzą przez myjnię i weryfikatornię, gdzie określa się, które części mogą być naprawione, a które muszą ulec wymianie, do pomie­szczeń poszczególnych rzemiosł: ślusarni, spawalni i blachami, warsztatu mechanicznego, pomieszczenia naprawy sprzętu elektrycznego i łado­wania akumulatorów, pomieszczenia podzespołów i pomieszczenia apara­tury paliwowej, kuźni, wulkanizatorni, stolarni i malarni. Pozostałe pomieszczenia to magazyny części i wypożyczalnia narzędzi, pokój kie­rownika warsztatu, szatnia i pomieszczenia sanitarne, jadalnia oraz kotłownia z żużlownią, hydrofornią i pomieszczeniem kondensatu.