A A A

Instalacja elektryczna

Do elektryfikacji domków jednorodzinnych używa się znormalizowanego, zmiennego układu trójfazowego niskiego napięcia 3 x 380 V, 3 x 380/220 V, ewentual­nie jednofazowego 220 V. W celu zabezpieczenia przeciwporażeniowego części instalacji elektrycznej (pokrywy, tuleje itp.) stosuje się zerowanie - połącze­nie tych części z przewodem zerowym instalacji. W po­mieszczeniach takich jak łazienka, pracownia itp. oprócz zerowania urządzeń elektrycznych stosuje się również ochronne łączenia części przewodzących (np. wanna, pion doprowadzający wodę, armatury, elektry­czny zbiornik ciepłej wody użytkowej, pralka itp.) z przewodem zerowym instalacji w najbliższym wyłącz­niku skrzynkowym.