A A A

WYKORZYSTANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W domku jednorodzinnym energii elektrycznej używa się: do oświetlenia, w urządzeniach grzejnych (grzałki, kuchenki, aku­mulacyjne ogrzewacze ciepłej wody użytkowej, piec akumulacyjny do ogrzewania domku jednorodzinne­go), do napędu domowych urządzeń elektrycznych (odkurzacz, pralka, zmywarka, robot itp.), do komunikowania się (telefon, domofon, dzwonek itp.)- W zależności od stopnia wykorzystania energii ele­ktrycznej można przeprowadzić następujący podział domków: domki, w których energię elektryczną wykorzystuje się do oświetlenia i podłączenia drobnych przenoś­nych urządzeń (odkurzacz, pralka, radio, robot, itp.). Do gotowania, pieczenia, grzania wody i ogrzewania wykorzystywane są inne źródła (gaz, paliwo stałe), domki, w których energia elektryczna wykorzysty­wana jest jak wyżej, ponadto do gotowania, pieczenia i grzania wody instaluje się kuchenkę elektryczną i aku­mulacyjny ogrzewacz wody. Do ogrzewania wykorzy­stuje się inne źródła, domki w pełni zelektryfikowane, w których energia elektryczna wykorzystywana jest do oświetlenia, do gotowania, pieczenia, ogrzewania wody i mieszkania, ewentualnie do klimatyzacji. Moc pobierana w takich domkach uzależniona jest od ich wielkości i osiąga maksimum 40 kW. W dwóch ostatnich przypadkach dobrze jest używać (ze względu na tani prąd nocny -od godziny 22 do 6 rano) akumulacyjnych odbiorników elektrycznych (do grzania wody zbiornik elektryczny, a do ogrzewania piec akumulacyjny).