Budynki dla owiec

Owce należą do grupy zwierząt, która oprócz artykułów spożywczych (mięso, mleko) dostarcza również surowców przemysłowych (wełna, skóra). Ten rodzaj zwierząt ma wysoko rozwiniętą zdolność przystosowy­wania się do różnych warunków środowiskowych, stąd też owce są ho­dowane niemal we wszystkich strefach klimatycznych.Warunki klimatyczne Polski wymagają budowania dla owiec budyn­ków chroniących je przed działaniem ujemnych temperatur, opadów atmosferycznych i wiatrów. Spotykane są więc budynki tradycyjne mu­rowane, a także lekkie budynki z elementów prefabrykowanych oraz prymitywne szopy. Rodzaj budynku wiąże się z hodowaną rasą owiec, wiekiem i okresem przebywania owiec w budynku. W Polsce hodowane są następujące rasy owiec:owce merynosy,owce długowełniste,owce pogórza,owce górskie.Najmniej trudności stwarza hodowla owiec o okrywie mieszanej. Przy­kładem mogą być owce górskie, wypasane na halach (przez pół roku), dla których w zasadzie nie są konieczne pomieszczenia. Najwrażliwsze na jakość pomieszczeń są merynosy ze względu na gęstą okrywę włosową wchłaniającą i przetrzymującą wilgoć.Budynki dla owiec powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym najlepsze warunki wychowu, z których najważniejsze są:zabezpieczenie przed deszczem i przeciągami, — utrzymanie odpowiedniej temperatury,właściwa wentylacja,dostateczna ilość światła i nasłonecznienia,odpowiednia powierzchnia legowiskowa,niezbędne urządzenia do żywienia i obsługi zwierząt.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments