A A A

BASEN I FONTANNA

Lustro wody w ogródku może nadać mu nie tylko swoisty charakter, ale i spełniać funkcje użytkowe. Baseny przy domkach jednorodzinnych możemy po­dzielić na trzy rodzaje: sportowe, ozdobne i dziecinne (brodziki). Basen sportowy na potrzeby mieszkańców domu może być zależnie od warunków różnej wielkości i kształtu. Może mieć kształt geometryczny lub nieregularny. Jednak produkowane za granicą na skalę przemysło­wą baseny z plastiku czy metalu są przeważnie w kształcie okręgu i montuje się je z poszczególnych elementów. Stosując pleksiglas można budować ba­seny o bardziej wymyślnych kształtach. Jeżeli basen ma służyć celom rekreacyjnym, to - nawet kosztem szerokości - musi mieć długość minimum 5-6 m. Nie musi być głęboki. Z jednej strony może mieć 150 cm, a z drugiej 80-90 cm głębokości. Musi mieć schodki lub wiszącą metalową drabinkę, a na obwodzie uchwyty, aby można było się przytrzymać. Uchwyty metalowe umieszcza się zwykle przy głębszej części basenu. Konstrukcja basenu nie powinna wznosić się wyżej niż 0,5 metra nad okalający go trawnik w ogrodzie. Celo­we jest również umieszczenie przy basenie natrysku. Trzeba go umieścić w taki sposób, aby jego konstruk­cja nie stanowiła dodatkowego elementu w ogrodzie. Natrysk można zamaskować w przegrodzie optycznej czy pergoli lub umieścić go na ścianie domku, garażu czy drzewie. Przy basenie nie trzeba specjalnie przy­gotowywać terenu do opalania, wystarczy korzystać z przenośnych leżaków. Jeżeli basen ma tradycyjną konstrukcję betonową, wewnętrzne jego ściany można wyłożyć glazurą (kafelki jasnoniebieskie lub jasnozie­lone) lub szklaną mozaiką. Basen musi mieć dobrze rozwiązany dopływ czystej wody. Najlepiej czerpać wodę przepływającą przez wymiennik ciepła zainstalo­wany w kotłowni centralnego ogrzewania, ponieważ można wtedy dłużej korzystać z basenu. Woda ścieko­wa musi mieć odpływ z dna basenu do sieci ka­nalizacyjnej. Basen dziecinny, tzw. brodzik o głębokości 20-80 cm i powierzchni 2-4 m2, z łagodnymi krawędziami, może być połączony ze sportowym basenem o większej głę­bokości. Basen ozdobny często ma również fontannę. Nie powi­nien mieć kształtu geometrycznego (okrąg, kwadrat, wielokąt), a raczej nieforemny, wydłużony. Fontanna nie powinna być umieszczona na środku. Można wkomponować ją w naturalne kamienie. Basen można ozdobić roślinami wodnymi, kamieniami rzecznymi itp. Można również cały basen i rośliny podświetlać wie­czorami od dołu.