A A A

POŁOŻENIE DZIAŁKI WZGLĘDEM ULICY

Przy tradycyjnej zabudowie wykorzystywano prawie wyłącznie działki budowlane, które od frontu miały chodnik i jezdnię. Położenie takie jest wygodne, jeżeli nie ma zbyt dużego ruchu ulicznego. Ze względu na szybki rozwój motoryzacji wszystkie pobliskie drogi stopniowo stają się hałaśliwe i nieprzyjemne. Obecnie często buduje się domki jednorodzinne w kil­ku rzędach równolegle do jezdni. Przy tym sposobie zabudowy tylko połowa (przy dwóch rzędach) lub jedna trzecia domów narażona jest na hałas uliczny. Problemu tego nie rozwiążą sami inwestorzy. Muszą to uwzględniać twórcy nowych planów zagospodarowa­nia przestrzennego, oddzielając główne arterie od za­budowań mieszkalnych lub projektując ślepe uliczki.