A A A

NASŁONECZNIENIE TERENU

Przy budowie domku jednorodzinnego bardzo ważne jest właściwe nasłonecznienie terenu. Warunkuje ono bowiem korzystne nasłonecznienie poszczególnych pokoi, jak również zieleni w mieszkaniu i wokół domu. Przyczyny niedostatecznego nasłonecznienia są następujące: położenie działki budowlanej za zboczach północ­nych, północno-zachodnich, północno-wschodnich o spadku większym niż 15 %, położenie działki budowlanej w wąskich dolinach ciągnących się ze wschodu na zachód, położenie działki budowlanej w bezpośrednim są­siedztwie szeregu drzew lub przy masywie 4-5 wy­sokich drzew od południa, południowego wschodu czy południowego zachodu, położenie działki budowlanej w pobliżu wysokiej, wielokondygnacyjnej zabudowy. W razie występowania działek na terenie płaskim o niewielkim kącie nachylenia lub działek na zboczu południowym - już w projekcie zagospodarowania przestrzennego należy stworzyć warunki do korzyst­nego nasłonecznienia terenu poszczególnych działek i usytuowanej na nich zabudowy przez właściwy podział terenów. Oprócz istniejących uwarunkowań terenowych, przy­rodniczych czy innych, również sam inwestor wybiera właściwy według niego system nasłonecznienia (inso-lacji) przez odpowiedni projekt. Nie można zapominać o długości wzajemnego zacieniania pomiędzy sąsied­nimi budynkami. Potrzebne jest więc porozumienie sąsiadów budujących domy i sadzących drzewa, szczególnie jeżeli działka jest na terenie pochyłym. Im wyższy dom się buduje, tym zacienienie jest mniej korzystne. Kąt padania promieni słonecznych o godzi­nie 12 w południe powoduje,że długość cienia przed­miotu o wysokości 1 m wynosi w poszczególnych miesiącach: w czerwcu -0,6 m, w lipcu i maju -0,8 m, w kwietniu i sierpniu - 1,2 m, w marcu i wrześniu - 1,6 m, w lutym i październiku - 2,3 m, w styczniu i listopadzie - 3,2 m, w grudniu - 3,5 m. Zależnie od zróżnicowania klimatycznego terenu, na którym znajduje się działka, należy podzielić teren zgodnie z funkcją, jaką ma on pełnić, aby osiągnąć właściwe nasłonecznienie domku i zieleni.