A A A

WYSOKA I NISKA ZIELEŃ

Efektowny wygląd otoczenia domku jednorodzinnego można osiągnąć przez właściwe rozmieszczenie traw­ników, skupisk kwiatów, krzewów i drzew. W ogródku użytkowym (z tyłu działki) sadzi się drzewa owocowe wybrane zgodnie z potrzebami, tradycją, miejscowymi warunkami klimatycznymi. Przy całym naszym szacun­ku do sadzenia drzew owocowych w równoległych rzę­dach, pozostawmy ten ekonomiczny i z pewnością właściwy system do stosowania w sadach. W małym ogródku należy zastosować sposób mniej racjonalny, ale ładniejszy i bliższy naturze - nieregularne zasa­dzenie poszczególnych drzew z uwzględnieniem ich dalszego rozgałęzienia. Na pozostałej części działki, szczególnie przy domku, drzewa ozdobne dobrze jest sadzić w skupiskach (po dwa do pięciu) i połączyć je krzewami. Nie musimy tu uważać, aby drzewa nie za­bierały sobie wzajemnie słońca, tak jak w ogródku owocowym. Bardzo majestatyczny jest po latach kasztan lub orzech włoski, który jest poza tym poży­teczny. Godna polecenia jest również lipa. Drzewa sadzi się także w celu zacienienia niektórych ścieżek czy części domku jednorodzinnego. Krzewy tradycyjnie sadzono w rzędach (ozdobne i owocowe - agrest, porzeczki), wzdłuż płotów, ścian i ścieżek. W nowoczesnej koncepcji ogródka krzewy umieszcza się wzdłuż ogrodzenia (w formie żywopło­tu), a nie w celu podkreślenia ścieżek w ogródku. Efektownie wyglądają krzaki sadzone w grupkach na trawniku. Trawniki trzeba regularnie kosić i - szczegól­nie na suchych terenach - często podlewać.