A A A

WYBIEGI DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

W przypadku hodowli drobiu czy świń trzeba obok budynków gospodarczych wytyczyć i ogrodzić wybie­gi. Dla drobiu wystarczy powierzchnia 5-15 m2, ogro­dzona siatką lub płotem, obok której zasadzi się krze­wy stanowiące osłonę. Dzięki temu wybiegi są czę­ściowo osłonięte, a pozostała część działki odizolowa­na od zapachów. Nie można pozwolić na to, by drób biegał po całej działce. Terenowe organy administracji państwowej, szczególnie w przypadku zespołów dom­ków jednorodzinnych, powinny zwrócić uwagę (w miastach i na terenach podmiejskich), aby nie było możliwości hodowli wydzielającej przykre zapachy i przyciągającej muchy. Gryzonie hodowane na dział­kach w zabudowie zwartej czynią przykry dla sąsia­dów hałas.