A A A

SCHODKI TERENOWE

Na terenie pochyłym trzeba niejednokrotnie w ciągu ścieżki zbudować schodki wyrównujące. Powinny być z tego samego materiału i tej samej szerokości co ścieżka. Zamiast bocznych murków lepiej umieścić po obu stronach krzewy lub inne wyższe rośliny wielolet­nie. Jeżeli spadek terenu jest duży, można przy schod­kach zastosować murki oporowe. Trzeba jednak uwa­żać, aby murki te nie były wyższe niż 80 cm, zbyt długo ciągnące się równolegle do zbocza i aby w efekcie sprawiały wrażenie naturalności. Murki nie powinny być z gładkiego betonu. Muszą mieć dosta­tecznie głębokie fundamenty i otwory odprowadzające wilgoć (wtedy nie będzie następowało ich przesunię­cie, podmywanie i przemarzanie). Szerokość schodów powinna wynosić 30-40 cm, a wysokość 15-17 cm. Efektownie wyglądają schodki segmentowe (składają­ce się z kilku stopni następujących po sobie i po­wtarzających się w pewnych odstępach). Jeżeli teren jest bardzo pochyły, lepiej rozłożyć schodki po kilka stopni w kilku miejscach, niż tworzyć jeden długi ciąg za cenę zdecydowanego przesunięcia ziemi i utworze­nia tarasu. Jeżeli schodki są prawidłowo zbudowane, to nie poddadzą się niszczycielskiemu działaniu spły­wającej wody deszczowej. Różne rodzaje schodków przedstawione są na il. 36.